RICKY GULYAMOV

State NSW Coach Qualification  NCAS 2
Club Atletika Weightlifting Referee Qualification  STATE

Athletes Coached

LifterAge GroupMax SinclairMax Sinclair DateBest GradeBest Grade in Past YearCoaches
Alison MooreMast 45-49109.96 14/04/2018   Ricky Gulyamov
Alvin Tobias-NoolSenior256.79 1/03/2020 G Ricky Gulyamov
Annalisa SolinasMast 45-49121.86 7/12/2019   Ricky Gulyamov
Bao-Du BuiJunior207.36 17/10/2020 J Ricky Gulyamov
Bonna ValdecanasMast 40-44112.99 1/05/2021   Ricky Gulyamov
Charlotte FladgateSenior185.36 20/10/2018 G Ricky Gulyamov
Claire WilsonMast 35-39163.52 21/10/2016 IJRicky Gulyamov
Corey Hall-CoooerMast 50-54    Ricky Gulyamov
Danica HamptonMast 40-44194.97 20/03/2021 FFRicky Gulyamov
Elysha CaseySenior214.37 26/11/2021 EERicky Gulyamov
Evie KennedySenior166.41 26/11/2020 H Ricky Gulyamov
Jack DavisJunior254.39 21/07/2018 H Ricky Gulyamov Jake Douglas
Jason Zhi Cheng ZhuU23223.25 17/10/2020 I Ricky Gulyamov
Luke FulhamSenior328.09 20/10/2019 DDRicky Gulyamov
Mark GuanzonU23288.45 8/04/2018 F Ricky Gulyamov
Mark GuanzonU23    Ricky Gulyamov
Met KarakusMast 35-39291.63 4/07/2015 F Ricky Gulyamov
Michelle KennedySenior    Ricky Gulyamov
Paul ConMast 40-44258.90 19/02/2021 GGRicky Gulyamov
Sarah GulyamovaMast 35-39    Ricky Gulyamov
Steven ChoiSenior255.93 20/03/2021 GGRicky Gulyamov
Zack YoungSenior293.57 3/03/2019 EERicky Gulyamov
Zoe De GersignyU23219.37 26/11/2021 DDRicky Gulyamov